V.22

29/5 Tony & Calle – möte från 07:30 fram till 10:00 cirkus

30/5 Peter Marcusson – ledig förmiddag, åter vid lunch

31/5 Tony – ledig

31/5 Sandra – semester

V.23

4-5/6 Anna på Veckovis/Tanum