Miljö

Risbergs har en filosofi – vi satsar på ny teknik och nya lösningar för att kunna erbjuda kundanpassade högkvalitativa produkter och lösningar, samtidigt som vi strävar efter att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan.

Risbergs arbetar med miljöfrågor på alla nivåer inom företaget. I vårt arbete ska vi alltid uppfylla bindande krav. Miljötänkandet speglar även av sig i våra framtidsplaner och investeringsbeslut, där miljöeffekter är en viktig parameter. Risbergs har kunderna i centrum och målet är att överträffa deras förväntningar. Vårt kvalitetsansvar sträcker sig från första kontakt tills att kunden använder produkten. Kvaliteten på produkten kontrolleras i alla led genom produktionen för att garantera en bra slutprodukt. På Risbergs arbetar vi alltid med att förbättra vårt ledningssystem. Vi strävar ständigt efter att minska vår miljöpåverkan och förhindra olika typer av föroreningar genom att bl.a. investera i slutna kretslopp av kemikalier och att minska material- och energiförbrukning.

Omfattning
Ledningssystemet omfattar hela Risbergs verksamhet i Uddevalla inom digitala kundlösningar inom tryck, offset, digitalt och storformat samt efterbehandling

Certifikat

 

Klicka på länkarna för att se våra certifikat.

» Svanen